مناقصه براکت کولری

شرکت موتوژن(سهامی عام) در نظر دارد مدل‌های براکت کولری مورد نیاز خود را طبق جدول ذیل از شرکت‌های معتبر خریداری نماید. پیشنهاد قیمت خود را در این زمینه در پاکت‌های الف، ب، ج، د قرارداده برای دریافت پاکت‌های مناقصه به واحد تدارکات تبریز و یا دفتر بازرگانی تهران مراجعه فرمائید.

ردیفنام کالاواحدمجموع مورد نیاز
1مدل متحرک براکت کولری سویجی با مغزیهای مربوط چپ و راست وتانست3
2مدل ثابت براکت کولری سویجی با مغزیهای مربوط چپ و راست وتانست3
3مدل متحرک براکت کولری ساده با مغزیهای مربوط چپ و راست وتانست2
4مدل ثابت براکت کولری ساده با مغزیهای مربوط چپ و راست وتانست2

 

دانلود مدل براکت طرف ثابت قالب وتان کولری

دانلود مدل براکت طرف متحرک قالب وتان کولری

  • آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادی از تاریخ چاپ به مدت هفت روز کاری می باشد.
  • شرکت موتوژن در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
  • هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
  • واریز 5 درصدکل قرارداد به حساب جاری شماره 45769 بانک تجارت شعبه قراملک تبریز کد 5100 موتوژن یا ارائه ضمانت نامه بانکی

آدرس کارخانه: تبریز منطقه صنعتی غرب ، جاده اختصاصی شرکت موتوژن تلفن : 34480330- 041  فاکس : 34479290-041

آدرس دفتر تهران: خيابان قائم مقام جنوبی، پایین تر از تقاطع مطهری کوچه الوند پلاک 22 تلفن: 88822163-021   فاکس: 88846013-021