بازدید از شرکت نوید سهند و امضا تفاهم نامه همکاری

به گزارش روابط عمومی شرکت موتوژن در مورخه ۶ شهریورماه ۱۴۰۱ مدیرعامل و جمعی از مدیران شرکت موتوژن از مجموعه نوید سهند بازدید به عمل آوردند. پیرو این بازدید در نشست پایانی با هدف هم‌افزایی و تعامل بین شرکت موتوژن و نوید سهند، تفاهم نامه همکاری به امضای مدیران عامل این دو مجموعه رسید.

سایر تصاویر: