آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت موتوژن (سهامی عام )

احتراما بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت موتوژن(سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت، که در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1401/12/06 در محل هتل سیمرغ – واقع در تهران، خیابان ولیعصر، پائین تر از پارک ساعی، نبش کوچه دلبسته، شماره 2141 برگزار می شود ، حضور بهم رسانند.

ضمنا به موجب ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت ، سهامداران محترم حقیقی که مایل به حضور در جلسه مجمع می باشند می توانند از اول وقت اداری مورخه 1401/12/04 با مراجعه به آدرس اینترنتی https://motogen.com/majma نسبت به دریافت برگ ورود به جلسه اقدام نمایند . سهامداران حقوقی نیز تا تاریخ فوق الذکر اصل معرفی نامه خود را به آدرس تهران ، خیابان استاد مطهری ، خیابان قائم مقام جنوبی ، کوچه الوند ، پلاک 22 (آقای نور الهی ) ارسال نمایند . داشتن کارت ملی یا کارت شناسایی معتبر و برگ ورود جهت حضور در جلسه الزامی می باشد. شایان ذکر است سهامداران محترم می توانند جهت مشاهده آنلاین مجمع به نشانی اینترنتی فوق مراجعه نمایند . 

دستور جلسه :  انتخاب اعضای هیات مدیره