الکتروموتور کولری CR 1/3-1/9 B3 LC65 36S بلبرینگی کابل دار

CR 56-4/6

الکتروموتور های کولری دو سرعته با خازن های دایم (CR)الکتروموتورهای خانگی

الکتروموتورهای کولری خازن دائم (CR)، فریم سایز مطابق با استاندارد NEMA-56

کد محصول : 65411111200004

نحوه نصبB3
وضعیتناموجود

انتخاب نحوه نصب

الکتروموتورهای کولری خازن دائم (CR)، فریم سایز مطابق با استاندارد NEMA-56، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP22 مناسب برای کار دائم S1، روش تهویه IC01 (تهویه با پره های روتور)، کلاس حرارتی B، فرکانس کار 50HZ و ولتاژ نامی 220V

ABCDEFGAHIJKLMNOPQR
15024022412.718017111.43891241632.53831.75708.676.2124.531
A150
B240
C224
D12.7
E180
F171
GA11.43
H89
I124
J163
K2.5
L38
M31.75
N70
O8.6
P76.2
Q124.5
R31
اندازه فریم56
جریان نامی (A)0.83 / 1.91
گشتاور نامی (N.m)0.83 / 1.67
گشتاور نامی / گشتاور راه اندازی0.83
گشتاور نامی / گشتاور شکست2.3 / 1.98
اندازه فریم 56
جریان نامی/جریان راه اندازی2.97
تیپCR 56-4/6
خازن دائم (µF)16/8
توان نامی (HP)1/9 / 1/3
توان نامی (KW)0.083 / 0.25
ولتاژ خازن دائم (V)400/400
سرعت در بار نامی (R.P.M)950 / 1425
ضریب قدرت (Cos φ)0.99 / 0.99
کلاس حرارتیB
کلاس عایقیB
Motor typeCR 56-4/6
Frame Size56
Output Power (KW)0.083 / 0.25
Output Power (HP)1/9 / 1/3
Speed in Rated Load (RPM)950 / 1425
Rated Current (A)0.83 / 1.91
Power Factor (cos phi)0.99 / 0.99
Starting Current / Rated Current2.97
Starting Torque / Rated Torque0.83
Breakdown Torque / Rated Torque2.3 / 1.98
Capacitor Run (microFarad)16/8
Capacitor Run (V)400/400
Rated Torque (N m)1.91/0.83
Stator winding wire materialcopper
Rotor winding materialaluminium
Driven end bearing-
Non-driven end bearing-