عمده سهامداران
سهامدارسهمدرصد
شركت بين المللي توسعه صنايع ومعادن غدير-سهامي خاص 288 M42.340
شخص حقيقي124 M18.260
شركت سرمايه گذاري غدير-سهامي عام71 M10.430
شركت گروه توسعه اقتصادملل-سهامي خاص38 M5.540
اعضای هیئت مدیره
نام عضونام نمایندهسمت
شركت سرمایه گذاری غدیر-سهامي عامکامیار خشایارعضو هیئت مدیره و مدیرعامل
شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر- سهامی عام حشمت اله صادقی محصلیرئیس هیئت مدیره
شرکت نورد آریان فولاد - سهامی خاصمصطفی قاسمینائب رئیس هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری آذر - سهامی خاصهادی عبادیعضو هیئت مدیره
شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر - سهامی خاصغفور خرامهرعضو هیئت مدیره
وضعیت کل آخرین روز معاملات
آخرین قیمتقیمت پایانیآخرین تراکنش
58.19060.68099/11/12
پیش بینی درآمد
P/EEPSحجم معاملات
11.5352613.035M
پرتال سهامدارانموتوژن در کدالموتوژن در بورس