مناقصه کارهای خدماتی

شرکت موتوژن (سهامی عام) در نظر دارد در سال 1401 خدمات ذیل را از طریق مناقصه و عقد قرارداد یک ساله به یک شرکت واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبین می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز کاری پیشنهاد قیمت خود را در این زمینه در پاکت‌های الف، ب، ج، د قرارداده برای دریافت پاکت‌های مناقصه به واحد تدارکات شرکت موتوژن مراجعه فرمائید.

 1. امورات ايزوگام و آسفالت
 2. امورات نصب داربست
 3. امورات بنائی و کارگری
 4. امورات نصب کانال و ورق کشی
 5. امورات تخلیه چاه
 6. امورات لوله باز کنی
 7. امورات شیشه بری و نصب شیشه
 8. امورات تزئیناتی( سقف کاذب ، پرده کرکره و ...)
 9. امورات تعمیرات کولرهای گازی و یخچال ها و آبسردکن ها  
 • آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادی از تاریخ چاپ به مدت هفت روز کاری میباشد.
 • شرکت موتوژن در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار میباشد.
 •  هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.