مناقصه خرید خازن

شرکت موتوژن در نظر دارد خازن مورد نیاز خود را طبق جدول ذیل از شرکت‌های معتبرخریداری نماید. پیشنهاد قیمت خود را در این زمینه در پاکت‌های الف، ب، ج، د قرارداده برای دریافت پاکت‌های مناقصه به واحد تدارکات تبریز و یا دفتر فروش تهران شرکت موتوژن مراجعه فرمائید.

ردیفنام کالاواحدمجموع نیاز
1خازن16 MF-400-440V فیشی با لبه محافظعدد15500
2خازن25  MF-400-440V   فیشی با لبه محافظعدد20000

 

  • آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادی از تاریخ چاپ به مدت هفت روز کاری میباشد.
  • شرکت موتوژن در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار میباشد.
  • هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه میباشد.
  • واریز 5 درصدکل قرارداد به حساب جاری شماره 45769 بانک تجارت شعبه قراملک تبریز کد 5100 موتوژن یا ارائه ضمانتنامه بانکی

آدرس کارخانه: تبریز منطقه صنعتی غرب ، جاده اختصاصی شرکت موتوژن

تلفن : 34480330- 041  فاکس : 34479290-041