دریافت گواهینامه انجمن نفت ایران

شرکت موتوژن در سال 1400 موفق به اخذ گواهینامه کیفیت محصول از انجمن نفت ایران گردید. پس از انجام ارزیابی انطباق و حصول اطمینان از منطبق بودن محصول بر اساس استانداردهای لازم این گواهینامه بابت محصولات جاری شرکت اعطا گردید. این نشان در تمامی محصولات و بسته بندی آنان بر اساس دامنه گواهینامه قابل درج خواهد بود.

لازم به ذکر است بهره‌مندی از گواهینامه کیفیت محصول، فرصت مناسبی برای نمایش توانمندی‌های شرکت موتوژن در تجهیزات صنعت نفت خواهد بود و براساس این گواهینامه، شرکت موتوژن برای تولید محصولات مورد نیاز در صنعت نفت، الزامی به تهیه و ارائه گواهینامه از کشور‌های خارجی نمی‌باشد.