اخذ گواهینامه آزمون و کالیبراسیون براساس استاندارد ۱۷۰۲۵ در شرکت موتوژن

اخذ گواهینامه آزمون وکالیبراسیون براساس استاندارد ۱۷۰۲۵در شرکت موتوژن مجتمع آزمایشگاهی موتوژن با دارا بودن پنج زیرمجموعه آزمایشگاه برای دوره سوم موفق به اخذ گواهینامه آزمون و کالیبراسیون از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در زمینه استاندارد ۱۷۰۲۵ گردید. زیرمجموعه های مجتمع آزمایشگاهی موتوژن عبارتند از: آزمایشگاه الکتروتکنیک که در زمینه تست دینامومتری الکتروموتورها تنها آزمایشگاهی است در خاورمیانه که در این رنج کاری تحت استاندارد ۱۷۰۲۵ کار می کند، آزمایشگاه متالورژی با داشتن دستگاه کوانتومتر در سه پایه مس، آهن و آلومینیوم و دستگاه های سختی سنجی یونیورسال و متالوگرافی جزء معدود آزمایشگاه های کشور در منطقه شمالغرب می باشد، آزمایشگاه مترولوژی که با اخذ گواهینامه کالیبراسیون تنها آزمایشگاه دارای تجهیزاتی دقیق چون دستگاه اندازه گیری سه بعدی، فرم تستر، پروفایل پروژکتور و زبری سنجی در منطقه شمالغرب کشور است، آزمایشگاه سیم لاکی نیز تنها آزمایشگاه تست سیم لاکی در کشور است که تحت استاندارد ۱۷۰۲۵ کار می کند و آزمایشگاه IP، نویز و ارتعاش که با داشتن اتاق آکوستیک و دستگاه های بسیار دقیق امکان تست هایی را ارائه می نماید که نمونه آنها را به ندرت می توان در کشور یافت. این مجتمع آزمایشگاهی در راستای رشد و توسعه شرکت و همچنین تامین نیازمندی های استاندارد مدیریت کیفیت ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵  با ارائه خدمات آزمایشگاهی دقیق به خطوط تولیدی و کنترل کیفی منجر به تولید محصولات تمام شده (الکتروموتور) با کیفیت در شرکت می شود.