مناقصه واگذاری خدمات پیمانکاری

شركت موتوژن در نظردارد در سال 1401 خدمات  ذيل را ازطريق مناقصه و عقد قرارداد يک ساله به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد. داوطلبين می توانند از تاريخ درج آگهی بمدت 7 روزکاری ازساعت 8 لغايت 14  پس از انجام بازديد از محل شرکت و اطلاع از شرايط مناقصه پيشنهادات  خود را در پاکت های الف ، ب و ج و بصورت سربسته به آدرس شرکت واقع در تبريز، منطقه صنعتی غرب، شرکت موتوژن،  واحد امور قراردادها تحويل نمايند. شرکت کنندگان جهت اخذ اسناد مناقصه با شماره تلفن 04134478195 و 04134452427 تماس حاصل فرمایند. 

شرایط مناقصه

برای مشاغل موجود در شرکت، موضوع پیمان مربوطه بایستی شرح وظایف و پست های سازمانی و شناسنامه شغل که به تصویب وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (اداره
کل روابط کار و جبران خدمت) همراه با مدارک مناقصه ارائه گردد.در غیر این صورت شرکتهای پیمانکاری که فاقد طرح طبقه بندی مصوب می باشند بایستی از طریق طرح طبقه
بندی شرکت موتوژن با تمام لواحق و منضمات آن استفاده نمایند تا در اسرع وقت نسبت به اخذ طرح طبقه بندی مشاغل ویژه خود اقدام نمایند.
به پيشنهادهای فاقد سپرده و کمتر از ميزان مقرر و چک شخصی ومخدوش و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 1. خدمات پرسکاری و انيلينگ قطعات انواع الکتروموتور
 2.  توليد سيم رابط وحک نيم پليت
 3. شارلاک زنی  الکتروموتورهای کولری و صنعتی به صورت قطره ای و تحت خلاء
 4. ماشينکاری کولری (توليدروتور کامل کولری و تراش فريم کولری)
 5. سنگزنی شفت کولری معمولی و CRS ماشين آلات و ابزار آلات با پيمانکار
 6. توليد انواع قطعات پلاستيکی 
 7. ريخته گري و پليسه کاری قطعات الکتروموتور
 8. خدمات اداري و تنظيفات فضای سبز 
 9. خدمات  نگهداری و تعميرات  تأسيسات داخل کارخانه شرکت موتوژن
 10. جوشکاری و آهنگری
 11.  سيم پيچی ماشينی  الکتروموتورهاي صنعتي سبک وسنگين 
 12. سيم پيچی دستی الکتروموتورهاي صنعتی سبک سه فاز و تک فاز
 13. سيم پيچی الکترومورهای کولری معمولی و CRS 
 14. ماشينکاری  و مونتاژ الکتروموتورهای فوق سنگين (کليه ابزار آلات و تيغچه ها بر عهده پيمانکار)
 15. مونتاژ و بسته بندی سه فاز وتک فاز الکتروموتورهای صنعتی سبک و سنگين
 16. توليد براکت هاي کامل ساده و سوئيچی کولری و بلبرينگ دار (بوش زنی، ماشينکاری و تزريق روغن پرماويک ماشين آلات وابزار لات با پيمانکار)
 17. رنگزنی انواع الکتروموتورهای کولری و صنعتی و پايه کولری و سياهکاری 
 18. خدمات دفتر بازرگانی تهران
 19. مونتاژ و بسته بندی کليه تيپ های الکتروموتورهای کولری 
 20. خدمات رانندگی لیفتراک       
 21. برشکاری ورق های رولی الکتروموتورهای کولری،صنعتی و فوق سنگین

دانلود فایل های مناقصه