عضویت شرکت موتوژن در لیست معتبر تامین کنندگان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

براساس ارزیابی های انجام شده ازتوانمندیهای شرکت موتوژن درجهت تامین نیازمندی های شرکت نفت، گاز و پتروشیمی به الکتروموتورهای صنعتی بویژه الکتروموتورهای ضدانفجار، شرکت موتوژن موفق به کسب مجوز ورود به فهرست بلند منابع دستگاه مرکزی وزارت نفت (تامین کنندگان وندور شرکت نفت ،گاز و پتروشیمی) گردید.

عضویت شرکت موتوژن و ورود در این لیست رسمی، به منزله ورود به بازار فروش کالا و خدمات به بزرگترین مشتریان صنعت نفت و گاز و پتروشیمی است که نیازهایی بسیار حساستر و بیشتر از مشتریان دیگر دارند و با تکنولوژی بومی و روز دنیا نیازهای این صنعت را در حوزه طراحی و ساخت انواع الکتروموتور مورد نیاز این صنعت را مرتفع و پشتیبانی می نماید. اخذ مجوز عضویت در این فهرست معتبر، افزودن یک ارزش گرانبها و افتخار زرین و توفیق دیگری بر کسب افتخارات و اعتبار شرکت موتوژن در بازار رقابتی می باشد.