دعوت به همکاری

شرکت موتوژن درنظردارد جهت تکمیل کادر واحد فروش خود درزمینه  مدیریت فروش و بازاریابی فروش مستقر در شهر تهران ، از بین واجدین شرایط پس از مصاحبه با شرایط زیر دعوت به همکاری نماید.

متقاضیان باید فرم مربوطه را پس از تکمیل حداکثر تا تاریخ 1401/07/21 از طریق ایمیل به نشانی الکترونیکی hr@motogen.com ارسال نمایند.

شرایط عمومی:

–  انجام خدمت سربازی یا داشتن معافیت های قانونی دایم

–  برخورداری از تندرستی و توانایی لازم متناسب با وظایف

–  دارا بودن شرایط احراز شغل

 –  عدم اشتغال به خدمت و نداشتن تعهد خدمتی

 

دانلود فایل رزومه

 

ردیفجنسیتمقطع تحصیلیشرایط اختصاصی
1مردلیسانس - فوق لیسانس

((بازاریاب))

  • آشنایی با اصول و فنون مذاکره
  • داشتن حداقل 5 سال سابقه کاردر حوزه بازرگانی و  فروش
  • اولویت با بازاریابان حوزه فروش الکتروموتورهای خانگی و صنعتی میباشد
  • ساکن بودن در شهر تهران و توان انجام ماموریت های خارج از استانی