اعطای نمایندگی تهران و شهرستان

شرکت موتوژن در نظر دارد جهت گسترش خدمات و توسعه شبـکه فروش محصولات خود در تمامی استان‌ها، اقدام به جـذب نماینـده از سراسر کشـور می‌نماید؛ لذا جهـت دریافت اطلاعات بیشـتر و تکمیل فرآیند از طریق سامانه ارتباط با مشتری به نشانی crm.motogen.com  در قسمت مربوط به درخواست اخذ نمایندگی مراجعه فرمایید. بدیهی است این امر فقط از طریق ثبت نام در سامانه مذکور امکان‌پذیر می‌باشد. لازم به ذکر است کلیه متقاضیان اخذ نمایندگی جدید شرکت، بایستی فرم های زیر را دانلود و پس از تکمیل از قسمت مکاتبات سامانه ارتباط با مشتری به کمیته اعطای نمایندگی ارسال نمایند.

مراحل تکمیلی درخواست نمایندگی