مزایده اعطای نمایندگی خدمات پس از فروش کولری

شرکت موتوژن در نظر دارد مسئولیت فروش، ارائه خدمات پس از فروش و جمع آوری پمپ آب و الکتروموتورهای کولری ویژه تک فروشی خود را به تعداد 300.000 دستگاه انواع الکتروموتور 1/8، 1/3، 1/2، 3/4 کولری و 500.000 دستگاه الکتروپمپ آب کولری از طریق مزایده به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

مدارک مورد نیاز:

  1. واریز مبلغ 50.000.000.000 ریال سپرده شرکت در مزایده به شماره حساب جاری 510045769 بانک تجارت شعبه قراملک کد 5100 
  2. دریافت شرایط پیمان از واحد فروش و تکمیل مستندات مورد نیاز در شرایط پیمان 

متقاضیان از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز کاری از ساعت 8 صبح الی 14:30 به دفتر فروش شرکت واقع در تهران خیابان قائم مقام فراهانی کوچه الوند پلاک 22 مراجعه و پیشنهادات خود را به صورت پاکت سربسته تحویل نمایند. لازم به ذکر است که شرکت موتوژن در رد یا قبول پیشنهادات مختار می‌باشد.