سمینار آموزشی هم افزائی ارتباط شرکت موتوژن با صنایع

شرکت موتوژن در نظر دارد در راستای آگاهی و رضایتمندی مشتریان علی الخصوص واحدهای صنعتی فعال استان در زمینه نحوه انتخاب انواع الکتروموتورها بر اساس نیاز و مصارف صنعتی مختلف و نحوه نگهداری از آن ها، سمینار آموزشی با عنوان هم افزائی ارتباط شرکت موتوژن با صنایع را به صورت رایگان و یک روزه با همکاری خانه صنعت و معدن استان را در محل شرکت موتوژن برگزار نماید. خواهشمند است در صورت حضور در سمینار آموزشی هم افزائی شرکت موتوژن و صنعت، لیست نفرات شرکت کننده در سمینار را به شماره تلفن  34454669-041 فاکس یا به شماره همراه  09362275620 در ایتا ارسال فرمائید . سمینار مربوطه در روز دوشنبه مورخ 8 / 12 / 1401 از ساعت 8 لغایت 13 در محل سالن اجتماعات شرکت برگزار خواهد شود .

دانلود فرم پیش ثبت نام