کسب چهارمین لوح زرین نوآوری برتر ایرانی

شرکت موتوژن مفتخر است برای چهارمین سال پیاپی لوح زرین نوآوری برتر ایرانی را اخذ نماید.