مناقصه شمش آلومینیوم آلیاژی 3/380

شرکت موتوژن (سهامی عام) در نظر دارد جهت خرید 600 تن شمش آلومینیوم آلیاژی 3.380 از طریق مناقصه عمومی به شرح ذیل اقدام نماید.

  1.  شمش آلومینیوم آلیاژی 3/380 به میزان 600 تن
  2. نحوه خرید کاملا اعتباری و با شرایط گشایش اعتبار اسنادی 3 ماهه خواهد بود.
  3. واریز مبلغ 20.000.000.000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی است به قیمتهای بدون واریز سپرده نقدی ترتیب  اثر داده نخواهد شد ، چک یا ضمانتنامه بانکی مورد قبول نمیباشد 
  4. تحویل کالا حداکثر بعد از گشایش اعتبار اسنادی 7 روزه خواهد بود.
  5. عودت مبلغ سپرده شرکت در مناقصه برای شرکت کنندگان بجز برنده اول مناقصه ، حداکثر تا 20 روز بعد از برگزاری مناقصه خرید خواهد بود در صورت انصراف برنده اول مناقصه ، سپرده واریزی به نفع شرکت ضبط خواهد شد .
  6. هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
  7. شرکت موتوژن در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
  8. مهلت شرکت در مناقصه حداکثر 7 روز بعد از تاریخ چاپ آگهی می باشد.
  9. قیمت های پیشنهادی به صورت فی ثابت بوده و از ارسال پیشنهادات با قیمت شناور خودداری گردد. 

 

دانلود مشخصات فنی

 

آدرس کارخانه: تبریز منطقه صنعتی غرب، بلوار صنعت، شرکت موتوژن تلفن: 34480330-041 فاکس: 34479290-041

آدرس دفتر تهران: خیابان قائم مقام جنوبی، پایین تر از تقاطع مطهری، کوچه الوند پلاک 22 تلفن: 88822163-021 فاکس 88846013-021