مناقصه اقلام مورد نیاز

شرکت موتوژن در نظر دارد اقلام زیر را از طریق مناقصه و عقد قرارداد و اخذ تضامین معتبر، خریداری نماید. لذا از کلیه شرکتهای بازرگانی معتبر علاقمند به همکاری دعوت می شود پیشنهاد قیمت و فیش واریزی سپرده شرکت در مناقصه یا ضمانت­نامه بانکی معتبر و همچنین مشخصات فنی را در پاکتهای سربسته جداگانه لاک و مهر شده قرار داده و با درج محتویات هر پاکت بر روی آن، نسبت به ارسال آن به واحد تدارکات تبریز و یا دفتر بازرگانی تهران شرکت موتوژن به نشانی مندرج در ذیل این آگهی اقدام نمایند. 

ردیفنام کالامجموع نیازتوضیحات
1ورق مسی -دانلود فایل
2منبع هدایییک عدد
 • ساخت یک عدد منبع آب هوایی با ظرفیت 150،000 لیتر
 • ارتفاع از سطح زمین 30 متر
 • منبع بایستی از ورق گالوانیزه ساخته شود
 • انجام کلیه کارها از جمله جرثقیل، داربست و تمام هزینه های جانبی بر عهده پیمانکار می باشد
 • کلیه پایه ها باید رنگ کاری گردد
 • در صورت نیاز لوله اتصال از منبع تا سطح زمین نیز تعویض خواهد شد
 • بازدید از محل پروژه امکان پذیر و ضروری می باشد
3دستگاه تراش دو متری(دستی)یک عدد
 • قطر کارگیر: 1000 میلیمتر
 • طول کارگیر 2000 میلیمتر
4دستگاه تراش یک متری(CNC)یک عدد
 • قطر کارگیر: 300 میلیمتر
 • طول کارگیر: 1000 میلیمتر
 • سیستم عامل FANUC

 

شرایط شرکت در مناقصه 

 • واریز 20 درصد مبلغ قرارداد به حساب جاری شماره 45769 بانک تجارت شعبه قراملک تبریز کد 5100 به نام شرکت موتوژن و یا ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر توسط شرکت پیشنهاد دهنده قیمت معادل 20 درصد مبلغ قرارداد. به پیشنهادهای فاقد سپرده یا ضمانت نامه بانکی معتبر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • مشخص کردن نوع برند ارائه شده در پروفرم توسط شرکت کننده در مناقصه الزامی است.
 • عودت مبلغ سپرده شرکت در مناقصه برای شرکت کنندگان حداکثر تا 20 روز بعد از برگزاری مناقصه خرید خواهد بود.
 • در صورت انصراف برنده اول مناقصه به هر دلیل، سپرده شرکت در مناقصه یا ضمانت­نامه بانکی برنده اول به نفع شرکت موتوژن ضبط خواهد شد و با نفر دوم معامله انجام می­شود. در صورتی که نفر دوم نیز از انجام معامله خودداری نماید، سپرده شرکت در مناقصه یا ضمانت­نامه بانکی ایشان نیز به نفع شرکت موتوژن ضبط خواهد شد.
 • هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است.
 • مهلت ارسال مدارک از زمان چاپ آگهی به مدت 10 روز کاری می ­باشد.
 • به پیشنهادات فاقد سپرده یا ضمانت­نامه بانکی، مبهم، ناقص و مشروط و یا پیشنهاداتی که دیرتر از موعد مقرر داده شود ترتیب اثر داده نخواهد شد ولی شرکت موتوژن این حق را دارد چنانچه پیشنهادات مشروط را به صرفه و صلاح تشخیص داد، بپذیرد.
 • شرکت موتوژن در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 • پرداخت صد در صد مبلغ معامله پس از حمل کالا از مبدا و ارائه اسناد حمل به شرکت موتوژن صورت خواهد گرفت. 

آدرس کارخانه: تبریز، منطقه صنعتی غرب، بلوار صنعت، شرکت موتوژن، واحد تدارکات تلفن: 34480330-041 فاکس: 34479290-041

آدرس دفتر بازرگانی تهران: تهران، خیابان قائم مقام جنوبی، پایین تر از تقاطع مطهری، کوچه الوند پلاک 22 تلفن: 88822163 021فاکس 02188846013