بازدید مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر و هیئت همراه

به گزارش روابط عمومی شرکت موتوژن، در مورخه 19 مهرماه ۱۴۰2 دکتر مهدی عبوری مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر و به همراه جمعی از معاونین و همچنین مدیرعامل هلدینگ بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر در مجموعه موتوژن، از خطوط تولید و نمایشگاه تحقیقات و توسعه شرکت موتوژن با هدف آشنایی با طرح‌های استراتژیک توسعه محصولی شرکت، بازدید به عمل آمد.

سایر تصاویر: