بازدید معاون سیاسی و اجتماعی استاندار و هیئت همراه محترم

به گزارش روابط عمومی شرکت موتوژن، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار به همراه سرپرست اداره کل استاندارد استان، مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و جمعی از مسئولین استانی در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۲ از خطوط تولید شرکت موتوژن بازدید بعمل آوردند.

سایر تصاویر: