ارزیابی شرکت موتوژن به عنوان یکی از شرکتهای برتر در حوزه تحقیق و توسعه

به گزارش روابط عمومی شرکت موتوژن، واحد تحقیق و توسعه این شرکت به عنوان یکی از شرکتهای برتر در زمینه تحقیق و توسعه در تاریخ ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۲ مورد ارزیابی قرار گرفت. این ارزیابی توسط ممیزان سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی صورت گرفت. با توجه به مستندات ارائه شده در سامانه ملی ارزیابی توانمندی های فناورانه کشور، شرکت موتوژن شرایط احراز گواهینامه توانمندی های فناورانه و رتبه بندی واحد تحقیق و توسعه را دارا می باشد. 

سایر تصاویر: