مناقصه ریخته گری قطعات چدنی (فریم 400)

شرکت موتوژن در نظر دارد اقلام زیر را از طریق مناقصه و عقد قرارداد و اخذ تضامین معتبر، خریداری نماید.  لذا از کلیه شرکتهای بازرگانی معتبر علاقمند به همکاری دعوت می شود پیشنهاد قیمت و فیش واریزی سپرده شرکت در مناقصه یا ضمانت­نامه بانکی معتبر و همچنین مشخصات فنی را در پاکتهای سربسته جداگانه لاک و مهر شده قرار داده و با درج محتویات هر پاکت بر روی آن، نسبت به ارسال آن به واحد تدارکات تبریز و یا دفتر بازرگانی تهران شرکت موتوژن به نشانی مندرج در ذیل این آگهی اقدام نمایند. 

 

ردیفنام کالامجموع نیازتوضیحات
1ریخته گری قطعات چدنی (فریم 400)--

 

شرایط شرکت در مناقصه :

  • واریز 5 درصد مبلغ قرارداد به حساب جاری شماره 45769 بانک تجارت شعبه قراملک تبریز کد 5100 به نام شرکت موتوژن و یا ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر توسط شرکت پیشنهاد دهنده قیمت معادل 5 درصد مبلغ قرارداد. به پیشنهادهای فاقد سپرده یا ضمانت نامه بانکی معتبر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • مشخص کردن نوع برند ارائه شده در پروفرم توسط شرکت کننده در مناقصه.
  • عودت مبلغ سپرده شرکت در مناقصه برای شرکت کنندگان حداکثر تا 20 روز بعد از برگزاری مناقصه خرید خواهد بود.
  • در صورت انصراف برنده اول مناقصه به هر دلیل، سپرده شرکت در مناقصه یا ضمانت­نامه بانکی برنده اول به نفع شرکت موتوژن ضبط خواهد شد و با نفر دوم معامله انجام می­شود. در صورتی که نفر دوم نیز از انجام معامله خودداری نماید، سپرده شرکت در مناقصه یا ضمانت­نامه بانکی ایشان نیز به نفع شرکت موتوژن ضبط خواهد شد.
  • هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می ­باشد.
  • مهلت ارسال مدارک از زمان چاپ آگهی به مدت 10 روز کاری است.
  • به پیشنهادات فاقد سپرده یا ضمانت­نامه بانکی، مبهم، ناقص و مشروط و یا پیشنهاداتی که دیرتر از موعد مقرر داده شود ترتیب اثر داده نخواهد شد ولی شرکت موتوژن این حق را دارد چنانچه پیشنهادات مشروط را به صرفه و صلاح تشخیص داد، بپذیرد.
  • شرکت موتوژن در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
  • پرداخت صد در صد مبلغ معامله پس از حمل کالا از مبدا و ارائه اسناد حمل به شرکت موتوژن صورت خواهد گرفت. 

 

آدرس کارخانه: تبریز، منطقه صنعتی غرب، بلوار صنعت، شرکت موتوژن، واحد تدارکات تلفن: 34480330-041 فاکس: 34479290-041

آدرس دفتر بازرگانی تهران: تهران، خیابان قائم مقام جنوبی، پایین تر از تقاطع مطهری، کوچه الوند پلاک 22 تلفن: 88822163 021فاکس 02188846013