مناقصه خرید شمش آلومینیوم

شرکت موتوژن در نظردارد شمش آلومینیوم آلیاژی 380/3 مورد نیاز خود را با شرایط ذیل از طریق مناقصه و عقد قرارداد خریداری نماید.

مشاهده مطلب |۱۴۰۱ اردیبهشت ۱۹, دوشنبه

مناقصه تامین نیازهای تدارکاتی تولید در 6 ماه اول

شرکت موتوژن در نظردارد تامین اقلام ذیل را از طریق مناقصه به شرکت‌های واجد شرایط واگذار نماید.

مشاهده مطلب |۱۴۰۱ فروردین ۲۶, جمعه

مناقصه شمش آلومینیوم

شرکت موتوژن در نظردارد شمش آلومینیوم آلیاژی3/380 مورد نیاز خود را با شرایط ذیل از طریق مناقصه و عقد قرارداد خریداری نماید.

مشاهده مطلب |۱۴۰۱ فروردین ۲۵, پنجشنبه

مناقصه خرید خازن

شرکت موتوژن در نظر دارد خازن مورد نیاز خود را طبق جدول ذیل از شرکت‌های معتبرخریداری نماید.

مشاهده مطلب |۱۴۰۰ اسفند ۲۳, دوشنبه

مناقصه کارهای خدماتی

شرکت موتوژن (سهامی عام) در نظر دارد در سال 1401 خدمات ذیل را از طریق مناقصه و عقد قرارداد یک ساله به یک شرکت واجد شرایط واگذار نماید.

مشاهده مطلب |۱۴۰۰ اسفند ۲۳, دوشنبه