مناقصه خرید دستگاه CNC

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﺗﻮژن در ﻧﻈﺮ دارد دﺳﺘﮕﺎه های ذﯾﻞ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﮐﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ واﺣﺪ ﺗﺪارﮐﺎت ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﯾﺎ دﻓﺘﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ نموده و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﭘﺎﮐﺖﻫﺎي اﻟﻒ، ب، ج، د ﻗﺮار دهند.

مشاهده مطلب |۱۴۰۱ شهریور ۰۳, پنجشنبه

بازدید سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی (ساتبا)

به گزارش روابط عمومی شرکت موتوژن در مورخه ۲۲ مردادماه ۱۴۰۱ پیرو حضور معان محترم سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی (ساتبا) و هیئت همراه در شرکت موتوژن با هدف آشنایی با توانمندی‌ها و پتانسیل تولیدی شرکت، از خطوط تولید و آزمایشگاه ‌های موتوژن بازدید به عمل آمد.

مشاهده مطلب |۱۴۰۱ مرداد ۲۲, شنبه

دعوت به همکاری

شرکت موتوژن در نظر دارد جهت تکمیل کادر خود، از بین واجدین شرایط پس از آزمون کتبی و مصاحبه با شرایط زیر دعوت به همکاری نماید. متقاضیان باید فرم مربوطه را پس از تکمیل حداکثر تا تاریخ 1401/05/20 از طریق ایمیل به نشانی الکترونیکی hr@motogen.com ارسال نمایند.

مشاهده مطلب |۱۴۰۱ مرداد ۱۲, چهارشنبه

پرداخت سود سهام از طریق سامانه سجام

شرکت موتوژن از سهامداران خود تقاضا دارد به منظور سهولت در امر پرداخت سود سهام، نسبت به ثبت نام در سامانه سجام اقدام نمایند.

مشاهده مطلب |۱۴۰۱ مرداد ۰۹, یکشنبه

مناقصه خرید رنگ و لاک

شرکت موتوژن(سهامی عام) در نظر دارد انواع لاک و رنگ مورد نیاز خود را طبق جدول ذیل از شرکت‌های معتبر خریداری نماید. برای دریافت پاکت‌های مناقصه به واحد تدارکات تبریز و یا دفتر بازرگانی تهران مراجعه نموده و پیشنهاد قیمت خود را در این زمینه در پاکت‌های الف، ب، ج، د قرار دهید.

مشاهده مطلب |۱۴۰۱ تیر ۰۹, پنجشنبه

مناقصه براکت کولری

شرکت موتوژن(سهامی عام) در نظر دارد مدل‌های براکت کولری مورد نیاز خود را طبق جدول ذیل از شرکت‌های معتبر خریداری نماید. پیشنهاد قیمت خود را در این زمینه در پاکت‌های الف، ب، ج، د قرارداده برای دریافت پاکت‌های مناقصه به واحد تدارکات تبریز و یا دفتر بازرگانی تهران مراجعه فرمائید.

مشاهده مطلب |۱۴۰۱ خرداد ۳۱, سه‌شنبه

مزایده اقلام ضایعاتی

شرکت موتوژن(سهامی عام) در نظر دارد اقلام ضایعاتی زیر را از طریق مزایده بفروش برساند. لذا از کسانی که مایل به خرید می‌باشند دعوت می‌گردد جهت رویت و اخذ فرم مزایده به مدت ۷ روز کاری از تاریخ انتشار آگهی مزایده از ساعت ۹ صبح الی ۱۴ با واحد فروش ضایعات به شماره تلفن ۳۴۴۸۰۳۳۰ - 041 تماس حاصل فرمایند

مشاهده مطلب |۱۴۰۱ خرداد ۳۰, دوشنبه

بازدید شرکت سمارت (صنام) الکترونیک

به گزارش روابط عمومی شرکت موتوژن، در مورخه ۱۸ خردادماه ۱۴۰۱ پیرو حضور مدیرعامل و مدیر کارخانه شرکت سمارت (صنام) الکترونیک در مجموعه موتوژن، از خطوط تولید و نمایشگاه تحقیقات و توسعه شرکت موتوژن با هدف آشنایی با طرح‌های استراتژیک توسعه محصولی شرکت، بازدید به عمل آمد.

مشاهده مطلب |۱۴۰۱ خرداد ۲۶, پنجشنبه

مناقصه سیم لاکی مسی

شرکت موتوژن در نظر دارد نسبت به اعلام قیمت دستمزد هر یک از ردیفهای سیم لاکی مسی پیشنهاد قیمت خود را در پاکت‌های سربسته الف، ب، ج، د قرار داده برای دریافت پاکت‌های مناقصه به واحد تدارکات تبریز ویا دفتر تهران مراجعه فرمائید.

مشاهده مطلب |۱۴۰۱ خرداد ۱۹, پنجشنبه

مناقصه خازن

شرکت موتوژن در نظردارد خازن مورد نیاز خود را طبق جدول ذیل از طریق عقد قرارداد از شرکت‌های معتبرخریداری نماید.

مشاهده مطلب |۱۴۰۱ خرداد ۱۹, پنجشنبه